Praca z klientami nad rozwijaniem ich miękkich umiejętności. W momencie awansu lub zmiany obowiązków pojawia się trudność wynikająca z luki kompetencyjnej. Co już wiem i potrafię a jakie doświadczenie jeszcze potrzebuję zdobyć? Osobisty plan rozwoju zawiera 3-5 celów zawodowych, listę kroków i działań aby je osiągnąć, zasoby które będą wsparciem, kryteria sukcesu oraz ramy czasowe. Pierwszy krok to stworzenie planu, drugi to systematyczna jego realizacja.