Wsparcie w określeniu celów prywatnych i zawodowych i ich realizacji. Cele mogą dotyczyć Twojej osoby, Twojego sposoby myślenia, przeżywania lub działania. Cele zazwyczaj biorą się z problemów, dylematów, często również z niedostatecznych umiejętności. Są one ważne, dlatego że mają związek z Twoimi wartościami. Celem może być również ''ruszenie'' z miejsca, określenie sposobów jak sobie lepiej radzić w życiu lub pracy, lub przeanalizowanie dostępnych opcji poradzenia sobie z obecnym wyzwaniem. Coaching kariery jest dla tych, którzy czują się zagubieni jeśli chodzi o kierunek dalszej pracy zawodowej. Taka decyzja zwykle nie jest łatwa i jest to zazwyczaj proces, który trwa i na który składa się kilka czynników. Często trudnością jest również określenie swoich mocnych stron.